Škola v přírodě – informace

Termín konání: 5. – 9. 9. 2016, Chata Bílá

Termín platby: 12.8.2016

Číslo účtu platby: 19-3767980247/0100

Variabilní symbol: 1208

Částka: 2 200,- Kč

Poznámka: jméno a příjmení žáka

Přihláška