Připomenutí termínu splatnosti školy v přírodě Bílá

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří na konci školního roku podali závaznou přihlášku svého dítěte do školy v přírodě Bílá, o okamžité uhrazení částky 2 200,- Kč. Termín splatnosti byl 12.8.2016 a ještě doposud 10 žáků nemá pohledávku uhrazenou.

V případě, že se žák z nějakého důvodu školy v přírodě nezúčastní, sdělte tuto skutečnost neprodleně ředitelce školy nebo Mgr. Jitce Mikové. Potřebujeme se domluvit s vedením hotelu na přesném počtu pokojů a lůžek.

Děkujeme.