Stravování cizích strávníků

Provoz školní jídelny pro cizí strávníky bude zahájen 04.09.2017, vstup je zajištěn hlavním vchodem, zvonek školní jídelna.

Platbu za odebrané obědy zaplaťte inkasem, popř.hotovostní platbou u vedoucí školní jídelny zadním vchodem od tělocvičny – zvonek kancelář vedoucí školní jídelny.
Přihlašování a odhlašování na tel. čísle +420 774 713 660
ředitelka školy Mgr. Ilona Racková