SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017-2018

Srdečně zveme děti, žáky, jejich rodiče a příznivce školy na slavnostní zahájení školního roku a pasování prvňáčků, které se uskuteční 04.09.2017 v tělocvičně školy za přítomnosti starostky obce Ing. Dagmar Veselé a zaměstnanců obecního úřadu.
Vstup pro děti, žáky a zákonné zástupce je nově zpřístupněn od tělocvičny. Zahájení skončí v 9 hodin. Poté si rodiče mohou děti vyzvednout u zadního vchodu (u tělocvičny). NOVÝ VIDEOSYSTÉM pro MŠ Žabičky, MŠ Rybičky, I. oddělení ŠD, II. oddělení ŠD a kancelář vedoucí školní jídelny.
Žáci bez písemného souhlasu zákonných zástupců nesmí opustit prostory školy. Po ranním nahlášení mohou jít žáci do školní družiny a na oběd, který se začne vydávat od 11:00 hod. Školní družina je pro nahlášené žáky otevřena od 06:30 do 16:30. Mateřská škola je otevřena od 06:30 do 16:30.
V úterý 05.09.2017 bude výuka probíhat do 11:40 hod.
Od středy 06.09.2017 bude výuka probíhat dle rozvrhu.
Od pondělí 11.09.2017 budou vydávány svačinky pro nahlášené žáky.
Třídní schůzky a schůzka Klubu rodičů proběhne 14.09.2017
Zájmové útvary při ŠD začínají 18.09.2017
Těšíme se na všechny a přejeme hodně úspěchů ve školní práci
zaměstnanci a ředitelka školy  Mgr. Ilona Racková