Škola v přírodě

Od pondělí 18.06.2018 do pátku 22.06.2018 se koná pro žáky základní školy Škola v přírodě v Bílé.

Odjezd od školy je v cca 8.00 hodin. Sraz před školou dle instrukcí třídních učitelů. Nezapomeňte s sebou vzít Potvrzení o bezinfekčnosti potvrzené v den odjezdu, průkaz zdravotní pojišťovny žáka a léky s návodem přesného podávání. Vše předáte třídním učitelům.

Předpokládaný návrat je v pátek 22.06.2018 v cca 15.00 hodin.

Veškeré informace naleznete na školním webu v záložce ŠvP Bílá.