Sběr papíru

Od 8. do 19. října 2018 proběhne tradiční sběr papíru do kontejneru u Základní školy a mateřské školy Lučina. Žáci školy společně se svými pedagogy budou svážet papír od rodinných domů 8. října od 10 hodin do 14 hodin. V loňském roce jsme se umístili na krásném 3. místě.

Děkujeme všem za pomoc při sběru papíru a podporu školy.

Mgr. Ilona Racková

ředitelka školy