Ředitelské volno

Vážení zákonní zástupci,

 

oznamuji Vám v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení ředitelského volna z technických důvodů dne 26.10., 31.10., 01.11., 02.11., a 05.11. 2018 pro žáky základní školy ve školním roce 2018/2019.

29.10. a 30.10. 2018 jsou vyhlášeny MŠMT v organizaci školního roku 2018/2019 podzimní prázdniny.

Provoz v mateřské škole, školní družině a ve školní jídelně pro děti, žáky i cizí strávníky bude všechny tyto dny přerušen.

 

 

Mgr. Ilona Racková

ředitelka školy

Vyvěšeno: 17.10.2018