Ředitelské volno

0

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 14. října 2019

Vážení zákonní zástupci,

 

oznamuji Vám v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení ředitelského volna
z organizačních a technických důvodů dne 31.10. a 01.11.2019 pro žáky základní školy ve školním roce 2019/2020.

Provoz v mateřské škole a ve školní jídelně pro děti, žáky i cizí strávníky bude v tyto dny přerušen.

 

 

 

Mgr. Ilona Racková

ředitelka školy

Vyvěšeno: 10.10.2019