Dotazník – otevření MŠ – dotazník ukončen

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo manuál k otevření mateřských škol. Jeho plné znění si můžete přečíst ZDE.

Pro provoz kromě zvýšené hygieny, která v MŠ byla nastavena i v době před uzavřením,  nejsou stanovena v podstatě žádná větší omezení. V MŠ tedy bude probíhat běžný provoz s dodržením stanovených hygienických opatření, zejména:

–          Nošení roušek zákonných zástupců či doprovázejících osob dětí

–          Nošení roušek u dětí ve společných prostorách se základní školou (šatna, chodby atd.)

–          Minimalizování shlukování osob při příchodech a odchodech dětí z MŠ

–          Dezinfekce rukou při vstupu do MŠ

–          Denní měření teploty dětí bezkontaktním teploměrem

–          Nepřevzetí dítěte do MŠ při jakémkoliv příznaku infekčního onemocnění ( běžný postup zakotvený celoročně ve Školním řádu MŠ)

Naléhavě doporučujeme zvážení umístění dítěte, pokud je samo nebo osoby žijící s ním v domácnosti  rizikovou skupinou, tedy:

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Při  vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení:

 — písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

 — písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  Ke stažení ZDE

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Abychom mohli vyjít vstříc vašim potřebám a také efektivně nastavit provoz MŠ v souladu se všemi opatřeními, potřebujeme zjistit váš zájem o docházku dětí do MŠ. Prosíme tedy o vyplnění tohoto dotazníku za každé dítě nejpozději do pondělí 11.května do 12:00.hodin.  Děkujeme

DOTAZNÍK ZDE

 

 Pro vaši informaci uvádíme, že MPSV uvedlo, že v případě otevření MŠ končí možnost čerpat ošetřovné, ale dále že jedná  s Ministerstvem zdravotnictví o možnosti i nadále čerpat ošetřovné  při otevření MŠ u dětí z rizikových skupin nebo bydlícími s rizikovými skupinami. Bližší informace zatím nemáme k dispozici.

Mgr. Ilona Racková

Vyvěšeno 5.5.2020