Zahájení přerušeného provozu mateřské školy

Přerušený provoz mateřské školy bude zahájen 18.05.2020 od 06:30 do 16:00 hod. pro přihlášené děti.

Mgr. Ilona Racková
ředitelka