Informace k vydávání vysvědčení

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí pedagogické rady ze dne 21. 01. 2021 vás tímto informuji, že závěrečné hodnocení na vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/ 2021 proběhne klasickou formou, tedy klasifikací.

Klasifikace a absence za první pololetí školního roku 2020/ 2021 byla uzavřena dne 21. 1. 2021.

Pololetní výpisy vysvědčení budou vydány ve čtvrtek 28.01.2021 přítomným žákům 1. a 2. ročníku ve 4. vyučovací hodině. Rozvrh nezměněn.

Žáci 3. až 5. ročníku vzdělávající se formou distanční výuky a jejich zákonní zástupci obdrží výpis vysvědčení elektronicky rovněž 28.01.2021. Po nástupu na prezenční formu výuky obdrží výpis vysvědčení v listinné podobě.

29.01.2021 jsou vyhlášeny MŠMT jednodenní prázdniny.

01.02.2021 opět zasednou žáci 1. a 2. ročníku do lavic, žáci 3. – 5. ročníku budou nadále vyučováni distanční formou.

Vážení rodiče, děkuji vám za spolupráci

                 S pozdravem

Mgr. Ilona Racková
ředitelka školy