CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

Cvičení v přírodě

fotografie ve fotogalerii

Datum konání: 12. 10. 2012

Místo konání: Myslivecká chata v Lučině

Zahájení: v 8.00 hod. ve vestibulu školy, sraz jednotlivých tříd a tř. uč. V 7:55,

prohlídka krytu, únikový východ, odchod směr myslivecká chata

Ukončení: cca v 11.40 hod. ve vestibulu školy

Vedoucí akce: Mgr. Marcela Vejrostová

Pedagogický dozor: Mgr. Ilona Racková, Bc. Magda Pavlasová

asistentka pedagoga Nela Mintělová, Veronika Hlavačková

Poučení o bezpečnosti: zodpovídají tř. uč.

Stravování: pitný režim, vařené párky, chléb

Odměny: sladkosti

Garant: OÚ v Lučině, Myslivecký svaz v Lučině – p. Jan Mojžíšek

Cíl:

– seznámení žáků s únikovým východem a krytem v budově školy,- protipožární znalosti žáků – PREVENCE ( IZS, telefonní čísla, signalizace), – tělesná kondice a zdatnost žáků

Program na myslivecké chatě a v jejím okolí:


Rozdělení žáků do skupin – losováním.


Základy topografie – skupinová práce

  • práce s mapou, kompas, buzola, orientace v přírodě, světové strany, zakreslení cesty, dopravní značení

Pracovní listy – skupinová práce

  • znalosti z přírody

První pomoc

  • ošetření a přenášení zraněného

Hod granátem

  • na cíl

Ekologie

  • co do lesa nepatří

Zapsala: Mgr. Marcela Vejrostová