Na základě žádosti speciálních pedagogů zveřejňujeme na našich stránkách tento dopis:

Vážení rodiče, prarodiče, návštěvníci webových stránek školy,

k prioritám ministerstva školství patří zrušení základních škol praktických, které navštěvují děti s lehkým mentálním postižením a děti, které na základní škole opakovaně selhávají. MŠMT,  Úřad vlády ČR a Agentura pro sociální začleňování se domnívají, že na tento typ škol dochází příliš vysoké procento romských dětí. Jejich zařazením (inkluzí) do běžných tříd základních škol chtějí MŠMT, Úřad vlády ČR a Agentura zvýšit  uplatnitelnost Romů na trhu práce.

Bez dostatečného finančního a personálního zajištění bude  zařazením žáků z praktických škol do běžných tříd základních škol ohroženo vzdělávání všech dětí. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou dnes ve školách praktických, nebudou mít dostatečnou odbornou péči. Tyto děti se mohou uzavřít do sebe a prožívat opakovaný neúspěch, nebo naopak mohou být agresivní a rozvracet vyučovací hodiny. Tím je ohroženo i vzdělávání ostatních dětí ve třídě. Bohužel, názor odborné ani rodičovské veřejnosti ministerstvo neakceptuje. O rušení základních škol praktických rozhodují lidé, kteří nemají žádnou odbornou praxi.

Pokud s našimi názory souhlasíte, podepište prosím na http://www.petice24.com/petice_proti_rueni_praktickych_kol

petici do 30. 10. 2012.

Děkujeme Vám za pomoc a podporu.

Mgr. Bc. Jana Smetanová

ZŠ Prodloužená 283, Pardubice

Mgr. Gordon Brei

MŠ a ZŠ, Brno, Lidická 6a